Home


Wie ben ik?

Ik ben een warm, open, direct, ondernemend en expressief persoon. Anderen beschrijven mij als een wijze persoonlijkheid met humor en een praktische instelling die gericht is op het verbinden van tegenstellingen. De belangrijkste rollen die ik vervul, zijn die van begeleider, trainer, klankbord, adviseur, bemiddelaar, ondernemer en bewust-maker.Van huis uit

Als oudste en enige dochter heb ik in mijn gezin van herkomst BaanBreekend werk verricht. Daarin heb ik mijn eigen plek en pad moeten ontdekken. Van huis uit heb ik waarden als ondernemerschap en doorzettingsvermogen mee gekregen. Dat het belangrijk is om iets voor een ander te betekenen, speelt ook een belangrijke rol in mijn werk en leven. In mijn zoektocht naar mijn eigen missie en passie ontdekte ik in 2005 dat ik vooral een trainer met hart en ziel ben. Mijn specialisatie is het thema persoonlijk leiderschap. Dit komt voort uit de balans die ik zelf heb gevonden in tegenstellingen zoals kracht en kwetsbaarheid, alleen en samen, verstand en gevoel.


Naast mijn professionele werk ben ik actief op sociaal maatschappelijk vlak. Dit doe ik onder andere via mediation voor buurtbewoners in Kanaleneiland en als vrijwilliger bij Utrecht in Dialoog (utrechtindialoog.nl/). In de zomer van 2014 heb ik in een kindertehuis in Ghana (hardthaven.org/) gewerkt.


“The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives.”

— Albert Einstein

Kernwaarden

De uitgangspunten waar ik in geloof, zijn gevormd door mijn eigen overtuigingen en levenservaring.

  • Een gezonde balans tussen zakelijkheid en zingeving, tussen hoofd en hart bepaalt het succes van een organisatie
  • Mensen zijn gelijkwaardig en verschillend. Dit vormt de basis voor resultaten en samenwerking
  • ‘Denken en Voelen’ bepaalt ‘Zeggen en Doen’


Verbinding

Verbinding betekent voor mij het tegenovergestelde van onverschilligheid. Met elkaar in gesprek gaan en blijven is een randvoorwaarde voor resultaat. Hoe kun je in verbinding zijn met jezelf en tegelijk de ander ontmoeten? Hoe verbind je je drijfveren aan je werk, wat valt er te zeggen over de verbinding met je leidinggevende en collega’s?


Gelijkwaardigheid

Los van verschillen in karakter, opleiding, waarden, opvattingen en rollen geloof ik in gelijkwaardigheid. Geen mens is meer of minder waard dan een ander. In mijn werk vertaalt zich dat in gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ieder een duidelijke, eigen rol heeft.


Diversiteit

Diversiteit staat voor mij voor het accepteren, omarmen en vieren van de verschillen tussen mensen. Dat klinkt simpel maar is een uitdaging in elke situatie waarin mensen samenwerken. In de werksituatie betekent dit respect voor andere standpunten en daarover met elkaar in gesprek blijven.