Home


Werkwijze

BaanBreekend staat voor ervaringsgericht leren; de verhouding tussen denken en doen is 30/70. Hilda werkt met creatieve en interactieve werkvormen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Zij zorgt voor een veilige sfeer waarbinnen ze direct en respectvol reflecteert. Waar het kan gebruikt ze humor om te relativeren. Theorie en modellen waar zij mee werkt, komen vanuit NLP, Transactionele Analyse, Appreciative Inquiry, The eight habits van Stephen Covey, Systeemdenken en de Creatiespiraal van Marinus Knoope. In coachingtrajecten maakt ze graag gebruik van het Enneagram model. Hilda is gecertificeerd LIFO® en DISC® trainer.


“We don't see things as they are. We see them as we are.”

— A. Nin

'Bij voorkeur ontmoet ik in de voorbereiding van een traject naast de opdrachtgever een aantal betrokken personen omdat ik daarmee een programma kan maken dat zo goed mogelijk aansluit op het gewenste resultaat. Ik heb goede ervaringen met een combinatie van trainingen, persoonlijke coaching en begeleiding in de werksituatie'.

Werkwijze in 5 stappen1

Intakegesprek Samen formuleren we antwoord op de vragen: wat moet dit traject opleveren en welke toegevoegde waarde heeft dat voor de organisatie?

2

Programmavoorstel en voorwaarden Dit beschrijft de relevante situatie, een voorstel voor oplossingen, werkwijze, randvoorwaarden en investering

Keuze en besluit tot samenwerking

3

Voorbereiding van het traject Keuze uit: intakegesprekken, gezamenlijke kickoff, 360° feedback, bijwonen van een werkoverleg en/of voorbereidingsopdracht

4

Uitvoering van het traject Programma op maat op basis van context, doelstellingen en budget

5

Evaluatie en follow-up Wat ging goed, wat niet? Wat is de stand van zaken nu? Wat is er nog te doen?