Home


Werkwijze

Ik werk vanuit professionaliteit, betrokkenheid en eigenzinnigheid. Via een no nonsens aanpak kom ik snel tot de kern. Resultaten bereik ik via een diversiteit aan interventies, werkvormen en gespreksmodellen. In mijn werk combineer ik theorie vanuit de psychologie en bedrijfsantropologie met mijn vakkennis en persoonlijke levenswijsheid.


In bijeenkomsten zorg ik voor veiligheid, breng wijsheid met humor, maak het onzichtbare zichtbaar en combineer lichtheid met diepgang. Samenwerken vanuit partnerschap en verbinding is voor mij even belangrijk als vanzelfsprekend.


“We don't see things as they are. We see them as we are.”

— A. Nin

Stappenplan Samen

 • Situatie in kaart brengen: analyse met het 4Q model
 • Aan tafel, als team een zinvol gesprek voeren
 • Met elkaar bouwen: interactieve gesprekken/workshopdagen
 • Enthousiasme checken: is het nu beter?
 • Nieuwe afspraken maken: waar gaan en staan we voor?


Een traject in zes stappen

 1. Intakegesprek met opdrachtgever
 2. Investeringsvoorstel
 3. Ontwerpen en afstemmen traject
 4. Uitvoering traject
 5. Evaluatie
 6. Nazorg en verankering (optioneel)