Home


Balans

We leven in een bijzondere en turbulente tijd. De ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op en er zijn meer vragen dan antwoorden. Antwoorden die je bovendien steeds meer zelf moet geven.


In organisaties gaan leiders voorop in het geven van antwoorden. Een van de antwoorden is om leiding te geven vanuit hoofd en hart. In de dynamiek van een bedrijf maken leiders het positieve verschil als ze werken vanuit hun persoonlijke balans in ratio en intuïtie.Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis

— Antoine de Saint Exupéry

Een leiderschapsstijl die in balans is, heeft effect op alle aspecten van een organisatie: missie en visie, cultuur, kernwaarden, welzijn van mensen en resultaten.

De verschillen lijken onoverbrugbaar maar ze zijn verenigbaar. Hoe ziet dat er concreet uit voor een organisatie? Het gaat om:

  • Elkaar uitdagen vanuit een sfeer van veiligheid en vertrouwen
  • Feedback en waardering voor resultaat en mens
  • Vanuit eigen verantwoordelijkheid samen-werken aan een doel
  • Naast verschillen in talenten en rollen, gelijkwaardigheid in mens-zijn
  • Leiders die leiden en volgen
  • Bezieling en inspiratie naast vorm- en daadkracht